HOTĂRÂRILE AUTORITĂŢII DELIBERATIVE
HCL nr. 46 privind aprobarea predarii catre MDLPA prin CNI a amplasamentului pentru realizarea obiectivului de investitii
20/04/2021 | 1.44 MB | pdf
HCL 45 aprobarea dezmembrarii terenului
20/04/2021 | 542.25 KB | pdf
HCL 44 aprobarea dezmembrarii terenului
20/04/2021 | 544.6 KB | pdf
HCL 37 PARUMF
20/04/2021 | 8.57 MB | pdf
HCL 42 aprobarea P-V
20/04/2021 | 11.23 MB | pdf
HCL 36 PAAR
20/04/2021 | 15.3 MB | pdf
HCL 39 aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a terenului catre ANL
20/04/2021 | 797.15 KB | pdf
HCL 38 aprobarea Organigramei si a Statului de Functii ale SC ADP Santandrei SRL
20/04/2021 | 1.07 MB | pdf
HCL 35 aprobarea preluarii terenului
20/04/2021 | 892.91 KB | pdf
HCL 34 aprobarea preluarii terenului
20/04/2021 | 613.43 KB | pdf
HCL 33 aprobarea preluarii terenului
20/04/2021 | 614.87 KB | pdf
HCL 30 aprobarea modificarii art 2 din HCL 161
20/04/2021 | 798.11 KB | pdf
HCL 28 aprobarea trecerii ]n domeniul public
20/04/2021 | 514.24 KB | pdf
HCL 27 aprobarea trecerii in domeniul public
20/04/2021 | 508.5 KB | pdf
HCL 26 aprobarea indicatorilor tehnico-economici
20/04/2021 | 881.93 KB | pdf
HCL 25 desemnare consilieri
20/04/2021 | 517.34 KB | pdf
HCL 24 aprobarea prelungirii mandatului SC REOSAL SA
20/04/2021 | 727.25 KB | pdf
HCL 23 aprobarea utilizarii excedentului anual
20/04/2021 | 494.79 KB | pdf
HCL 22 aprobarea contului de executie
20/04/2021 | 1.85 MB | pdf
HCL 21 modificarea componentei Comisiei de specialitate
20/04/2021 | 695.23 KB | pdf
HCL 19 aprobarea P-V
20/04/2021 | 8.81 MB | pdf
HCL 40 aprobarea introducerii în patrimoniul pubic Extindere retele apa
20/04/2021 | 3.9 MB | pdf
HCL 135 - aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021
22/03/2021 | 7 MB | pdf
HCL 15 - acceptarea predării deșeurilor în punctul de colectare separată situat în Municipiul Oradea
11/03/2021 | 9.52 MB | pdf
HCL 14 -Actualizarea componenței Comisiei de analiză a cererilor depuse pentru atribuirea unui teren
11/03/2021 | 2.19 MB | pdf
HCL 13 - aprobarea Listei cu persoanele care îndeplinesc condițiile pentru atribuirea unui teren
11/03/2021 | 7.01 MB | pdf
HCL 12 - aprobarea Listelor cuprinzând dosarele depuse de solicitanții de teren
11/03/2021 | 14.37 MB | pdf
HCL nr 7 - aprobarea Planului de acțiuni și de interes local pe anul 2021
11/03/2021 | 2.9 MB | pdf
HCL nr 6 - aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali
11/03/2021 | 5.9 MB | pdf
HCL nr 5 - constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local
11/03/2021 | 1.52 MB | pdf
HCL 2 - acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Sântandrei a deficitului Secțiunii de dezvoltare
20/01/2021 | 1.47 MB | pdf
HCL 130-12.11.2020- aprob. trecerii dom. pbl. a CJ Bihor-sector de drum culoar de expropriere
13/11/2020 | 202.94 KB | pdf
HCL 129-12.11.2020-aprob. indic. tehn.-ec. actualizati Realizare drum ocolitor Santandrei
13/11/2020 | 132.77 KB | pdf
Hotararea 101 din 14 august 2020
17/08/2020 | 330.83 KB | pdf
HCL 65 - Caiet de sarcini
22/07/2020 | 6.78 MB | pdf
HCL 64 - aprobarea introducerii în patrimoniul public
22/07/2020 | 771.94 KB | pdf
HCL 62 - Aprobarea contului de execuție pentru trimestrul I
22/07/2020 | 1.63 MB | pdf
HCL 61 - Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
22/07/2020 | 1 MB | pdf
HCL 60 - Aordarea Titlului de Cetățean de Onoare post mortem
22/07/2020 | 431.11 KB | pdf
Antet -HCL 58-28.05.2020-aprob. p-v ale sed. anterioare ale CL Sântandrei
02/06/2020 | 316.12 KB | pdf
Anexă HCL 57-12.05.2020-indicatori actualizati PNDL II
15/05/2020 | 117.97 KB | pdf
HCL 57-12.05.2020-aprobare indic. tehnico-ec. actualizati PNDL II
15/05/2020 | 127.57 KB | pdf
HCL 55-30.04.2020-desemnare nou reprez. CEAC
15/05/2020 | 122.45 KB | pdf
HCL 54-30.04.2020- rata inflatiei 2021
15/05/2020 | 129.37 KB | pdf
HCL 51 aprobarea Regulamentului privind soluționarea și de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr.15-2003
30/04/2020 | 250.33 KB | pdf
HCL 50 aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali
30/04/2020 | 174.95 KB | pdf
SITUATIA TERENURI LEGEA 15 - Anexa HCL
30/04/2020 | 167.13 KB | pdf
HCL 49 completare ROF CL Sântandrei
30/04/2020 | 240.64 KB | pdf
HCL 52 inventarierea terenurilor
30/04/2020 | 141.39 KB | pdf
Anexa HCL 51Contract de Comodat
30/04/2020 | 163.09 KB | pdf
HCL 48 aprobarea trecerii în domeniul public
30/04/2020 | 166.12 KB | pdf
HCL 47 acceptarea Declarației de Renunțare
30/04/2020 | 151.67 KB | pdf
HCL 46 acceptarea Declarației de renunțare
30/04/2020 | 148.95 KB | pdf
HCL 44 aprobare PUZ
30/04/2020 | 125.99 KB | pdf
HCL 43 aprobarea bugetului de venituri și cheltuli al SC ADP Sântandrei SRL
30/04/2020 | 144.25 KB | pdf
HCL 42 aprobarea rectificării bugetului local
30/04/2020 | 144.37 KB | pdf
Anexa HCL Contract ANL Santandrei_2020
20/03/2020 | 312.52 KB | pdf
HCL 40-05.03.2020-Aprobare contract inchiriere ANL
20/03/2020 | 130.52 KB | pdf
LISTA REPARTIZARE LOCUINTE ANL-Anexe HCL
16/03/2020 | 161.39 KB | pdf
HCL 39 - liste de repartizare ANL.doc-
16/03/2020 | 130.66 KB | pdf
HCL 35 - revocare - administrator SRL
09/03/2020 | 123.42 KB | pdf
HCL 34 -desemnare reprezentant CL Com. Lg. 15-2003
09/03/2020 | 122.25 KB | pdf
HCL 33 - PUZ FIBRATEX
09/03/2020 | 127.32 KB | pdf
HCL 32- PUZ hala depozitare
09/03/2020 | 125.83 KB | pdf
HCL 31 - PUZ LENCAR
09/03/2020 | 132.18 KB | pdf
HCL 30 - PUZ MARCUS
09/03/2020 | 128.95 KB | pdf
HCL 29 - PUZ- Borciu
09/03/2020 | 134.18 KB | pdf
HCL 28 -aprobarea retelei scolare de invat. la niv.UAT com.Santandre 2020-2021
09/03/2020 | 103.63 KB | pdf
HCL 27 - plan de act. 2020
09/03/2020 | 138.18 KB | pdf
Regulam. CL Santandrei-Anexa HCL
09/03/2020 | 438.44 KB | pdf
HCL 26 - aprob. Regulam. CL Santandrei - C.A
09/03/2020 | 129.58 KB | pdf
Statut comuna Santandrei - Anexa HCL
09/03/2020 | 265.05 KB | pdf
HCL 25 - Statut Santandrei
09/03/2020 | 104.69 KB | pdf
Anexa nr.1 PARUMF - HCL 24
09/03/2020 | 125.09 KB | pdf
HCL 24 -20.02.2020- PARUMF
09/03/2020 | 108.51 KB | pdf
PAAR 2020- Anexa HCL 23-20.02.2020
09/03/2020 | 597.17 KB | pdf
HCL 23 - PAAR - 2020
09/03/2020 | 137.93 KB | pdf
Inventar domeniu privat 2019-Anexa HCL 22
09/03/2020 | 1.47 MB | pdf
HCL 22 - insusire inventar dom. privat actualizat 2019
09/03/2020 | 114.04 KB | pdf
CONT EXECUTIE VENITURI 31.12.2019
09/03/2020 | 244.25 KB | pdf
CONT EXECUTIE CHELTUIELI 31.12.2019
09/03/2020 | 163.91 KB | pdf
HCL 21_aprobare cont de executie bugetara pe trim. IV 2019
09/03/2020 | 108.11 KB | pdf
ANEXE - HCL 20-20.02.2020-BUGET 2020 05.03.2020
09/03/2020 | 376.74 KB | pdf
HCL 20-buget 2020 05.03.2020
09/03/2020 | 110.72 KB | pdf
HCL 19 -incet. mandat consilier local demisie-Daniela Achim
09/03/2020 | 109.69 KB | pdf
HCL 16-31.01.2020 -aprob. indicat. tehn.-ec. actualizati-PISTA DE ROLE
06/03/2020 | 131.06 KB | pdf
HCL 15 - 31.01.2020- dezlipire teren 58877-43 parcele-ultima
06/03/2020 | 117.87 KB | pdf
HCL 14-31.01.23020- dezlipire teren 58878-11 parcele-ultima
06/03/2020 | 113.14 KB | pdf
HCL 13-13.01.2020 - acceptare sponsorizare puieti ROMSILVA
06/03/2020 | 101.78 KB | pdf
LISTA PRIORITATE ANL- Anexa HCL 11-31.01.2020
06/03/2020 | 183.35 KB | pdf
HCL 11-31.01.2020 - liste de prioritate ANL- dupa contestatii
06/03/2020 | 132.31 KB | pdf
HCL 8-31.01.2020- aprob. BVC Ocol Silvic-2020
06/03/2020 | 118.98 KB | pdf
HCL 7-31.01.2020 -validarea mandatului de consilier local-PNL-Holczman Alexandru Dorin
06/03/2020 | 107.85 KB | pdf
HCL 4 - 14.01.2020- Aprobare Aderare Clustherm ian 2020
06/03/2020 | 108.91 KB | pdf
HCL 2 -09.01.2020-aprobarea acoperirii definitive a excedentului anual al bugetului local rezultat la sf. an. 2019
06/03/2020 | 121.03 KB | pdf
HCL 166 - 23.12.2019 - RECTIFICARE BUGET - dec. 2019
06/03/2020 | 126.44 KB | pdf
HCL 164-18.12.2019 -aprob. indicat. tehn.-ec. actualizati
06/03/2020 | 124.49 KB | pdf
HCL 163 - 18.12.2019 - Declaratie de renuntare-str. Vulturilor
06/03/2020 | 115.45 KB | pdf
HCL 162 - 18.12.2019- Declaratie de renuntare-drum- cad. 58860
06/03/2020 | 112 KB | pdf
HCL 161 -18.12.2019 - PUZ PASCA+NEMES
06/03/2020 | 129.6 KB | pdf
HCL 160 - 18.12.2019 - PUZ SC MIRUS SRL
06/03/2020 | 128.1 KB | pdf
HCL 159 - 18.12.2019 - PUZ Sime-cad. 7894
06/03/2020 | 131.19 KB | pdf
HCL 158 - 18.12.2019 - PUZ Sime-cad. 10390
06/03/2020 | 130.78 KB | pdf
HCL 157 - 18.12.2019 - aprob. dizolvarii Asociatiei loc. de frontiera Bihor
06/03/2020 | 111.3 KB | pdf
HCL 156 -validare dispoz. primar 206 - 27.11.2019
06/03/2020 | 120.34 KB | pdf
HCL 155-18.12.2019 - Impozite si taxe 2020
06/03/2020 | 197.97 KB | pdf
HCL nr. 5 din 31 ianuarie 2020
05/02/2020 | 180.44 KB | pdf